OBREN AURKEZPENA

Parte-hartzaile bakoitzak saritua izan ez den kartel bat aurkeztu ahal izango du lehiaketara.

Parte-hartzailearen egungo helbidea Nafarroako Foru Komunitatekoa izan behar da.

Parte-hartzaileek Nafarroako Foru Komunitatean jaiotakoak izan behar dute (jaiotza-agiria) edo gaur egun hemen bizi behar dute.

 

OBREN AURKEZPENA

Erabili beharreko teknika librea izango da, eta obrek argitaragabeak eta originalak izan beharko dute, edozein modalitate artistikotan eginak, argazkiak, marrazkiak, etab., baina digitalizatuak ondorengo egokitzapenetarako.

Lanak USB euskarri informatikoan aurkeztuko dira (300 ppp bereizmeneko JPG formatuan eta 30 x 40 cm-ko proportzioan), formatu edo antolaketa bertikalean eta izen batekin.

Era berean, liburuaren munduko motibo tipiko eta bereizgarriren bat agertu beharko du nahitaez.

Aurkezten diren eta arrazoi horrekin zerikusirik ez duten kartelak baliogabetzat joko ditu epaimahaiak.

 

OBRAK JASOTZEA

Obrak helbide honetara bidaliko dira:

-EDITARGI- Nafarroako argitaletxe independenteen elkartea

Nagusia 63, behea

31001 Iruñea

 

Lanek ezin izango dute egilearen izena edo identifikazio-datuak agerian eraman. Gutun-azal itxi batean datu hauek sartu beharko dira:

· Obraren izena (USBn gorde den bezala)

· Izen-abizenak

· Adina

· Zuzendaritza

· Helbide elektronikoa

· Telefonoa

Aurkezten den lan orok behar bezala kudeatu behar ditu kartelean agertzen den edozein argazki, ilustrazio edo baliabide grafiko (tipografiak barne) erabiltzeagatiko eskubideak, baldin eta irudi-bankuetatik badatoz edo aurkeztutako lanaren egileak egin ez baditu. Editargik uko egiten dio aurkeztutako obren edukiak hirugarrenei egin diezazkiekeen erreklamazioetatik eratorritako erantzukizunari.

 

ONARTZEKO EPEA

Lanak aurkezteko azken eguna 2023ko abenduaren 31 da.

TESTUAK

Kartelek testu hau izan beharko dute nahitaez:

VIII Feria de la edición de Navarra

Nafarroako VIII. edizioaren azoka

 

EPAIMAHAIAREN OSAERA

Epaimahaia argitaletxeetako ordezkariek eta kulturaren, diseinuaren eta komunikazioaren munduarekin zerikusia duten pertsonek osatuko dute.

Epaimahaiak otsailaren 28rako aukeratuko du kartel finalista.

Epaimahaiak edozein unetan deskalifikatu ahal izango ditu, hautaketa-prozesuan, honako egoera hauetakoren bat gertatzen den lan guztiak:

- Egile zalantzagarriak.

- Pertsonen duintasunaren aurka doazenak.

- Beste obra batzuen plagioa direla uste dutenak, eta halakotzat hartu ezin direnak, imitaziotzat hartzen ez direnak.

Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da. Hala ere, epaimahaiak epaia berrikusi eta baliogabetu ahal izango du, aurreko paragrafoan aurreikusitako egoeraren bat gertatzen dela iritziz gero.

 

SARI BANAKETA

Saria liburuaren egunaren aurreko astean emango da, apirilaren 23an, oraindik konfirmatzeke dauden egun eta ordutegian.

Adierazitako proiektuetan kalitaterik ez badago, saria eman gabe utzi ahal izango da.

 

SARIAK

Lehiaketako sari bakarra 600€-koa izango da, eta dagokion PFEZaren atxikipena izango du.

Kartela edizioko azoken irudia izango da 2024. urte osoan, eta obraren egilea erabiliko denean aipatuko da.

 

KONPROMISOA

Editargik konpromisoa hartzen du proiektu irabazlea erreproduzitzeko, bai azoketako kartelean, bai azoken publizitatean.

Horretarako, epaimahaiak lana ondo egokituko dela bermatzeko aldaketak iradoki ahal izango dizkio lehiakideari.

 

JABETZA

Saritutako lanak Editargiren jabetzakoak izango dira, eta Editargik izango du lan horiek erakusteko, erreproduzitzeko edo argitaratzeko eskubidea, egile-eskubiderik eskatu gabe.

 

OHARRAK

Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarriak erabat onartzea dakar.

 

Azoka aurrera ateratzen lagundu nahi?
Antolakuntzan parte hartu nahi baduzu, edo beste edozein ekarpen egin nahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan.